Menüü

Huvitegevus

Reeglid

 

¤ Hall on mõeldud noortele ekstreemspordi harrastamiseks sisetingimustes.

¤ Hall on noortele avatud vastavalt noortekesksuse poolt kehtestatud lahtioleku aegadele.

¤ Halli külastamiseks või rentimiseks tuleb noorel tasuda vastavalt kinnitatud hinnakirjale.

¤ Halli tulles pane oma nimi ja muud vajalikud andmed kirja registreerimislehele.

¤ Halli sõitma tulles on alaealisel noorel KOHUSTUSLIK kanda KIIVRIT ja soovituslik kanda kaitsmeid. Täiskasvanud noorel nii kiivri kui ka kaitsmete kandmine SOOVITUSLIK.

¤ Kiivrit, kaitsmeid ja tõukerattast on võimalik ka meilt pandi alusel laenutada.

¤ Noor sõidab vastavalt oma oskustele ning võimetele ning seega toimub sõitmine omal vastutusel!

¤ Sõitjad peavad arvestama kaassõitjatega ja vältima ohtlike manöövreid, mis võivad viga tekitada teistele kui ka sõitjale endale!

¤ Õnnetuse või ohu korral on noorsootöötajal õigus katkestada sõit.

¤ Õnnetuse korral teavitab noor juhtunust koheselt noorsootöötajat. Noorsootöötaja annab vajadusel ja võimalusel noorele esmaabi ning teavitab juhtunust lapsevanemat. Vajadusel kutsub noorsootöötaja kohale kiirabi.

¤ Halli  ruumide ja atraktsioonide tahtlik lõhkumine, sodimine ja halli prügi maha viskamine on keelatud ja karistatav!

¤ Noorsootöötajal on õigus võtta noorelt reeglite rikkumise, vara lõhkumise jne kohta kirjalik seletus.

¤ Noorsootöötajal on õigus paluda reeglit rikkuval noorel lahkuda hallist!

¤ Hallis  vastutab noor oma isiklike asjade eest ISE!

¤ Hallis ei ole lubatud süüa!

¤ Alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarbimine ning nende mõju all olemine halli territooriumil on keelatud!


¤ Hallis  ja selle ümbruses on keelatud suitsetada !

¤ Tualetti, riietus- ja duširuumi kasutada kultuurselt!

¤ Pühapäevaste rentimiste korral on vajalik lapsevanema kohalolek!

¤ Küsimuste, probleemide tekkimisel pöörduda koheselt noorsootöötaja poole