Menüü

Reeglid

¤ Hall on mõeldud noortele ekstreemspordi  harrastamiseks sisetingimustes.
 
¤ Hall  on noortele avatud vastavalt noortekesksuse poolt kehtestatud lahtioleku aegadele.
 
¤ Halli  külastamiseks või rentimiseks tuleb noorel tasuda vastavalt kinnitatud hinnakirjale.
 
¤ Halli tulles pane oma nimi ja muud vajalikud andmed kirja registreerimislehele.
 
¤ Halli sõitma tulles on alaealisel noorel KOHUSTUSLIK kanda KIIVRIT ja soovituslik kanda kaitsmeid. Täiskasvanud noorel nii kiivri kui ka kaitsmete kandmine SOOVITUSLIK.
 
¤ Noor sõidab vastavalt oma oskustele ning võimetele ning seega toimub sõitmine omal vastutusel !
 
¤ Sõitjad peavad arvestama kaassõitjatega ja vältima ohtlike manöövreid, mis võivad viga tekitada teistele kui ka sõitjale endale!
 
¤ Õnnetuse või ohu korral on noorsootöötajal õigus katkestada sõit.
 
¤ Õnnetuse korral teavitab noor juhtunust koheselt noorsootöötajat. Noorsootöötaja annab vajadusel ja võimalusel noorele esmaabi ning teavitab juhtunust lapsevanemat. Vajadusel kutsub noorsootöötaja kohale kiirabi.
 
¤ Halli  ruumide ja atraktsioonide tahtlik lõhkumine, sodimine ja halli prügi maha viskamine on keelatud ja karistatav!
 
¤ Noorsootöötajal on õigus võtta noorelt reeglite rikkumise, vara lõhkumise jne kohta kirjalik seletus.
 
¤ Noorsootöötajal on õigus paluda reeglit rikkuval noorel lahkuda hallist!
 
¤ Hallis  vastutab noor oma isiklike asjade eest ISE!
 
¤ Hallis ei ole lubatud süüa!
 
¤ Alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarbimine ning nende mõju all olemine halli territooriumil on keelatud!

¤ Hallis  ja selle ümbruses on keelatud suitsetada !
 
¤ Tualetti, riietus- ja duširuumi kasutada kultuurselt!
 
¤ Pühapäevaste rentimiste korral on vajalik lapsevanema kohalolek!
 
¤ Küsimuste, probleemide tekkimisel pöörduda koheselt noorsootöötaja poole