Menüü

Erivajadustega laste tegevustuba

Nõmme Tegevustuba erivajadustega lastele

Jaanuarist 2015a. alustas tegutsemist Tegevustuba erivajadustega kooliealistele lastele vanuses 7-19 eluaastat.

Tegevustoas tehakse erinevaid loov-, kunsti-, muusika- ja käsitöötegevusi, arendavaid mängulisi ja sportlikke tegevusi ning õpetatakse igapäevaeluks vajalikke toimetulekuoskusi. Lastega tegelevad kaks tegevusjuhendajat.

Eesmärgiks on toetada puudega laste vaimset ja füüsilist arengut läbi mänguliste ja loovtegevuste. Pakkuda sisukat vaba aja veetmist, soodustada suhtlemisoskusi, leida sõpru, pakkuda võimalusi olla koos oma eakaaslastega ning tegeleda eakohaste tegevustega.

Osalejate arv on 10 last.

Tegevustuba on avatud laupäeviti kell 11.00-14.00 aadressil Valdeku 13.
Tegevustoa kuutasu on 5 eurot.

Täpsem info ja registreerimine: Tiina Karema
e-post: tiina.karema@nomme.ee
telefon: 5190 7327