Tutvustus

Laste päevakeskuse eesmärk on toetada Nõmme linnaosas elavaid põhikooliealisi õpi-, suhtlemis- ja käitumisraskustega ning psühhosotsiaalset toetust vajavaid lapsi ja nende peresid. Pakkuda nii lastele kui ka peredele arendavaid ning toimetulekut toetavaid tegevusi ja teenuseid.

Teenuse raames saab laps:

  • individuaalset nõustamist
  • sobivaid tingimusi õpiharjumuste kujunemiseks
  • sotsiaalsete, toimetuleku ja enesejuhtimisoskuste arendamist
  • eakohaseid arengut toetavaid vaba aja tegevusi
  • sooja lõunasööki
  • osaleda ühisüritustel ja väljasõitudel

Päevakeskus on avatud E-R 12-18.00. Teenus on perele tasuta.

Teenusele saamiseks on vaja võtta ühendust elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsespetsialistiga.

Vaata: Nõmme lastekaitsespetsialistid