Menüü

Teenuse sisu

 • Sotsiaalprogramm
  • sotsiaalsete oskuste arendamine
  • õpiabi, kirjatehnika
  • võrgustikutöö
  • soe lõunasöök
  • duši kasutamise võimalus
  • pesu pesemise võimalus
  • arendav huvitegevus
  • seikluskasvatuslikud tegevused
  • käelised ja sportlikud tegevused
  • suhtlusring
  • ühisüritus
 • Nõustamine (sotsiaal-, kasvatus- ja kooliküsimused)
 • Psühholoogiline nõustamine (suunamisega)
 • Info- ja teabepäevad, tugirühmad

TEENUSE OSUTAMISEKS:

 • Laps ja lapsevanem lepivad kokku töötajaga laste päevakeskuse esmase külastuse aja
 • I võrgustikukohtumine
 • Laps ja lapsevanem tutvuvad laste päevakeskusega
 • Teenuse vajaduse korral vormistatakse dokumendid ja laps suunatakse päevakeskuse teenusele
 • Koostatakse ja allkirjastatakse individuaalne tegevusplaan ja kokkulepped
 • II võrgustikukohtumine
 • Individuaalne- ja grupitöö lapse ning perega
 • III võrgustikukohtumine

 

PÄEVAKAVA:
12.00- 14.30 Õppetegevus, vaba aeg
14.30- 15.30 Söömine
15.30-16.30 Õppetegevus, vaba aeg
16.30-17.45 Sotsiaalprogrammi grupitegevused
               Esmaspäev: sotsiaalsete oskuste grupp (1.- 4. klass)
               Teisipäev: sotsiaalsete oskuste grupp (5.- 7. klass)

               Kolmapäev: 
               Neljapäev: käelised tegevused

17.45-18.00 Koristamine