Menüü

Huvitegevus

Valdeku Noortekeskuse klubid!

Valdeku noortekas tegutsevad aktiivselt mitu ägedat klubi!

Kunstiring toimub esmaspäeviti kell 16. Läbiviijaks on Berit- Bärbel Rebane

Siidimaali stuudio "Valdeku Siiditsunft", mis toimub noortekas algajatele teisipäeviti kell 16  ja edasijõudnutele  laupäeviti kell 14. Läbiviijaks on Irina Kevel.

Lauamängude klubi toimub teisipäeviti kell 15. Läbiviijaks on Maris Uusküla.

Keraamikaklubi toimub kolmapäeviti kell 16. Läbiviijaks on Irina Kevel.

Kokanduse klubi toimub neljapäeviti kell 16. Läbiviijaks on Maris Uusküla.

TÄHELEPANU! Kõik ringid (v.a. keraamika ja siidimaal) algavad alates oktoobrist!