Menüü

Huvitegevus

Laste päevakeskus

Laste päevakeskuse eesmärk on toetada Nõmme linnaosas elavaid õpi-, suhtlemis- ja käitumisraskustega ning psühhosotsiaalset toetust vajavaid lapsi ja nende peresid. Pakkuda nii lastele kui ka peredele arendavaid ning toimetulekut toetavaid tegevusi ja teenuseid. Koostöö pere sotsiaalvõrgustikuga, selle loomine ning arendamine. Tõsta noorte teadlikkust riskikäitumist soodustavate tegurite mõjust ning tagajärgedest. Otsida võimalusi ennetustöö ja rehabilitatsiooniteenuste arendamiseks. Päevakeskuse teenusele suunab Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.