Menüü

Huvitegevus

Teenuse sisu

 • Sotsiaalprogramm
  • sotsiaalsete oskuste arendamine
  • õpiabi, kirjatehnika
  • võrgustikutöö
  • soe lõunasöök
  • duši kasutamise võimalus
  • pesu pesemise võimalus
  • arendav huvitegevus
  • seikluskasvatuslikud tegevused
  • käelised ja sportlikud tegevused
  • suhtlusring
  • ühisüritus
 • Nõustamine (sotsiaal-, kasvatus- ja kooliküsimused)
 • Info- ja teabepäevad, tugirühmad

TEENUSE OSUTAMISEKS:

 • Sotsiaalhoolekande osakond, pere ja laste päevakeskus lepivad kokku esmase kohtumise aja
 • I võrgustikukohtumine
 • Laps ja lapsevanem tutvuvad laste päevakeskusega
 • Teenuse vajaduse korral vormistatakse dokumendid ja laps suunatakse päevakeskuse teenusele​

 

PÄEVAKAVA:
12.00- 14.30 Õppetegevus, vaba aeg
14.30- 15.00 Söömine
15.00-16.00 Õppetegevus, vaba aeg
16.00-17.30 Sotsiaalprogrammi grupitegevused
               Esmaspäev: sotsiaalsete oskuste grupp (5.- 9. klass)
               Teisipäev: sotsiaalsete oskuste grupp (1.- 4. klass)

               Kolmapäev: käelised tegevused
               Neljapäev: viktoriin ja lauamängud

17.30-18.00 Söömine / koristamine