Nõmme Vaba Aja KeskusKaasava eelarve hääletus on alanud

Kaasava eelarve hääletus on alanud

Esmaspäev, 29. nov. 2021

Alanud kaasava eelarve hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane Tallinna elanik ja hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma linnaosas. Hääletada saab kuni 12. detsembri keskööni. Kaheksas linnaosas on hääletusel kokku 132 kaasava eelarve ideed. Nõmmel on hääletusele pandud 14 ideed. Kõigi esitatud ideedega saab tutvuda SIIN.

Elektrooniline hääletus toimub Tallinna e-teeninduse keskkonnas https://taotlen.tallinn.ee/, kuhu saab sisse logida nii ID-kaardi, mobiil-ID kui ka Smart-IDga. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks soovitame võimalusel eelistada digitaalset hääletust, kuid pabersedelil saab oma hääle anda Tallinna linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) või linnaosavalitsuses. Igal vähemalt 14-aastasel Tallinna elanikul on hääletusel kaks häält, mille saab anda enda linnaosas esitatud ideedele. Hääletada saavad kõik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinnas. Igaüks saab osaleda hääletusel selles linnaosas, kus on tema elukoht rahvastikuregistri järgi.

Igas linnaosas enim hääli saanud projekt saab rahastuse linna 2022. aasta eelarvest ja läheb järgmise aasta jooksul teostamisele. Kaasava eelarvega viiakse igas linnaosas ellu vähemalt üks projekt aastas, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud.

Kaasava eelarve projektide tarbeks on 2022. aastal esialgselt planeeritud on 1 miljon eurot. Täpse kaasava eelarve kogusumma kinnitab Tallinna linnavolikogu 2022. aasta eelarve vastuvõtmisel. Kogusummast kolm neljandikku jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning ühe neljandiku jaotamisel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Linnaelu edendamiseks esitasid linlased kaasava eelarve ideekorjega kokku 389 ideed, millest hääletusele kvalifitseerusid 132 ettepanekut. Kolmandik hääletusel olevatest ideedest puudutab linnakeskkonda, lastele ja noortele on suunatud viiendik ja samuti viiendik algatusi on mõeldud parandama sporditaristut. Ideede teostatavust hindas ekspertkomisjon, et sõeluda esitatud ideede hulgast välja need, mis on juba teise rahastusallika toel kavas, mida pole võimalik teostada 2022. aasta jooksul või kaasava eelarve rahalistes piirides. Samuti jäid hääletuselt kõrvale ideed, mis ei vasta Tallinna üldistele arengueesmärkidele ega pole investeeringuobjektid.

Kaasava eelarvega alustas Tallinn möödunud aastal. 2021. aasta kaasava eelarve ideekorjele esitati kokku 420 ideed, millest hääletusele läks 99 ja teostamisele on läinud üheksa.

Loe lähemalt kaasava eelarve kohta veebilehelt www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/

Pabersedelil saab oma hääle anda Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalis (Valdeku 13):

esmaspäeviti kell 8.15–18.00
teisipäevast neljapäevani kell 8.15–17.00
reedeti kell 8.15–16.00