Inglise keel

Inglise keele tunnid toimuvad zoom keskkonnas. Nendega liitumiseks palun eelregistreerida end telefonil 672 3125 või e-posti aadressil nommevak@nomme.ee.