Noorte omaalgatus

Noorte omaalgatus

Noorte omaalgatus on noorte mõtetest alguse saanud ideede arendamine ja elluviimine noorte endi poolt. Noorte omaalgatuse toetamine edendab noorte aktiivset eluhoiakut, suurendab teadlikkust töömaailma toimimisest ning arendab nende ettevõtlikkust. (Haridus- ja Noorteamet 2021)

Rohkem infot mõistmaks mis on noorte omaalgatus leiad Haridus- ja Noorteameti kodulehelt:
                                                                                                                 
Pääsküla Noortekeskuses töötavad professionaalsed noorsootöötajad ja me toetame igapäevaselt noorteomaalgatust. Noorte ideede põhjal kujundame oma ruumid ja tegevuskava selliselt, et noorte hääl ja mõtted sealt läbi kumaks. Kaasame noori tegevuste ja ürituste korraldamisse ning anname võimaluse vabatahtlikuks tegevuseks.
Koostöös Valdeku Noortekeskuse ja Nõmme linnaosa valitsusega ja Nõmme Aktiivsete Noortega oleme loonud ka kaks korda aastas toimuva projektikonkursi mudeli, kus suurematele ideedele raha saab taodelda.

Suur Noorte omaalgatuse projektikonkurss “Nutivaba vaba aeg” 5.03-5.04 UUED KUUPÄEVAD!

2024 aasta esimesele projektikonkursile saab kandideerida 19.01-23.02. Sel korral saavad taotluse esitada 7-12 aastased noored, kes taotlevad vähemalt kahekesti koos, aga võivad teha seda ka suurema grupina. Projektikonkursi teema on “Nutivaba vaba aeg” ja sellele taotluse esitamiseks on tarvis see registreerida meie vormi kaudu nupul.

Projektikonkursi “Nutivaba vaba aeg” taotlemise kord:

 1. Toetuse andmise eesmärgiks on ergutada noorte omaalgatust Nõmme piirkonnas
 2. Toetust taotlev noor on vanuses 7-12aastat 
 3. Taotlus on võimalik esitada kuni 300€ ulatuses 
 4. Toetuse esitamise aeg on 19.01.2024-23.02.2024 
 5. Komisjon hindab taotlust 26.02.2024-3.03.2024
 6. Hindamistulemuste avalikustamine, noorte teavitamine 4.03.2024
 7. Projektitegevuste läbiviimine 5.03.2024-5.04.2024
 8. Taotlus on esitatud Google Formsis seal loodud vormi põhjal 
 9. Projekti tuleb jäädvustada selle põhitegevuste toimumise vältel fotode, videotena või muu taasesitava materjalina. 
 10. Ei rahastata: klassiekskursioonid, klassihommikud ja -õhtud, alla 10 osalejaga projektid, juba toimivad huviringid, juba varasemalt toetust saanud projektid ja isiklikuks otstarbeks ostetavaid vahendid (väljaarvatud vahendid, mis jäävad pärast Pääsküla või Valdeku noortekeskuste kasutada)
 11. Hindamiskomisjoni kuuluvad:  
 • Nõmme Vaba Aja Keskuse direktor Asso Viiding 
 • Nõmme Linnaosa Valitsusest Andra Roosa (Noorsootöö eest vastutav isik) 
 • Veel kinnitamisel olevad liikmed Nõmme Linnaosa Valitsusest ja Nõmmel noorte valdkonnas tegutsejate hulgas

Projektikonkursi “Nutivaba vaba aeg” hindamiskriteeriumid: 

 1. Projekti tegevuskava realistlikkus 
 • Projekti eesmärk 

3 punkti: projekti eesmärk on selge ja arusaadav, lähtub projektikonkursi teemast. 

2 punkti: projekti eesmärk on selge ja arusaadav, ei lähtu projektikonkursi teemast. 

1 punkt: projekti eesmärk ebaselge, aga lähtub projektikonkursi teemast. 

0 punkti: projekti eesmärk pole selge ega arusaadav, ei lähtu projektikonkursi teemast. 

 • Projekti tegevuskava 

3 punkti: Tegevuskava on realistlik ja toetab projekti eesmärgi täitmist. 

2 punkti: Tegevuskava on realistlik, aga ei toeta otseselt projekti eesmärgi täitmist. 

1 punkt: Tegevuskava pole realistlik, aga toetab projekti eesmärgi täitmist. 

0 punkti: Tegevuskava pole realistlik ega toeta projekti eesmärgi täitmist. 

Põhjendus 2 ja 1 punkti vahepeal: eesmärgiga tegevuskavaga siduda saab hiljem aidata, aga realistliku tegevuskava aidata luua on justkui uus projekt aidata kirjutada. 

 • Projekti mõju 

Kui paljud inimesed projektist osa saavad? 

3 punkti: Projektist saab osa 21 või rohkem noort 

2 punkti: Projektist saab osa 16-20 noort 

1 punkt: Projektist saab osa 10- 15 noort 

0 punkti: Projektist saab osa 9 või vähem noort 

 • Seotus Nõmme kogukonnaga 

3 punkti: Projekt on suunatud kogu kogukonnale ja on realistlik, et nad saavad sellest osa. 

2 punkti: Projekt on suunatud kogu kogukonnale ja pole realistlik, et kõik saavad sellest osa. 

1 punkt: Projekt on suunatud kindlale grupile, mitte kogu kogukonnale. 

0 punkti: Projektitegevused pole üldse seotud Nõmme kogukonnaga. 

 • Eelarve 

3 punkti: Eelarve on selge. Planeeritud kulutused on vajalikud ja mõistlikud projekti eesmärgi saavutamiseks 

2 punkti: Eelarve on selge. Planeeritud kulutused vajavad mõningasi täpsustusi/muutmist projekti eesmärgi saavutamiseks. 

1 punkt: Eelarve ebaselge. Kulutused on välja toodud, aga vajavad tugevalt mentori tuge ja täpsustamist. 

0 punkti: Eelarvet pole või on ebaselge. Planeeritud kulutused pole vajalikud ega mõistlikud ning ei aita projekti eesmärki saavutada