Nõmme Vaba Aja KeskusPääsküla noortekeskusSkatepargi kasutamise eeskirjad:

Skatepargi kasutamise eeskirjad:

1. Skatepargis on noortele avatud vastavalt noortekesksuse poolt kehtestatud lahtioleku aegadele.
2. Külastamiseks või rentimiseks tuleb noorel tasuda vastavalt kinnitatud hinnakirjale.
3. Tulles pane oma nimi ja muud vajalikud andmed kirja logiraamatusse.
4. Sõitma tulles on alaealisel noorel KOHUSTUSLIK kanda KIIVRIT ja soovituslik kanda kaitsmeid. Täiskasvanud noorel nii kiivri kui ka kaitsmete kandmine SOOVITUSLIK.
5. Kiivrit, kaitsmeid ja tõukerattast on võimalik ka meilt pandi alusel laenutada.
6. Noor sõidab vastavalt oma oskustele ning võimetele ning seega toimub sõitmine omal vastutusel.
7. Sõitjad peavad arvestama kaassõitjatega ja vältima ohtlike manöövreid, mis võivad viga tekitada teistele kui ka sõitjale endale.
8. Õnnetuse või ohu korral on noorsootöötajal õigus katkestada sõit.
9. Õnnetuse korral teavitab noor juhtunust koheselt noorsootöötajat. Noorsootöötaja annab vajadusel ja võimalusel noorele esmaabi ning teavitab juhtunust lapsevanemat. Vajadusel kutsub noorsootöötaja kohale kiirabi.
10. Skatepargi ruumide ja atraktsioonide tahtlik lõhkumine, sodimine ja halli prügi maha viskamine on keelatud ja karistatav.
11. Noorsootöötajal on õigus võtta noorelt reeglite rikkumise, vara lõhkumise jne kohta kirjalik seletus.
12. Noorsootöötajal on õigus paluda reeglit rikkuval noorel lahkuda hallist.
13. Noor vastutab oma isiklike asjade eest ISE.
14. Skatepargis ei ole lubatud süüa.
15. Alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarbimine ning nende mõju all olemine halli territooriumil on keelatud.
16. Skatepargis ja selle ümbruses on keelatud suitsetada ja tarbida teis tubakatooteid (nt. mokatubakas, nikotiinipadjad jne).
17. Tualetti, riietus- ja duširuumi kasutada kultuurselt.
18. Küsimuste, probleemide tekkimisel pöörduda koheselt noorsootöötaja poole.