Noorteinfo

Mis on noorteinfo?

Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust vajalikku infot, toetades seeläbi iseseisvust ning suurendades nende aktiivset osalust ühiskonnas. Lihtsamalt öeldes on noorteinfo 7–26 aastastele noortele suunatud kommunikatsioon, mis on noortele arusaadavas keeles ja kujul, põhineb usaldusväärsetel allikatel, on kvaliteetne ja noor saab seda usaldada.

Eesti kuulub alates 2004.a rahvusvahelisse noorteinfo võrgusikku ERYICA, mille tegevuse laiem eesmärk on arendada noortega töötavate spetsialistide noorteinfoga seotud pädevusi ja seeläbi toetada noorte paremat informeeritust üle kogu Euroopa. Samuti on Eesti rahvusvaheliste projektide, välismaal õppimise ja töötamise infovõrgustiku Eurodesk liige. Info koondamiseks ja levitamiseks on maakondades infopunktid. Mõlemas võrgustikus on Eesti esindaja Haridus- ja Noorteamet.

Üle-eestilist noorteinfoteenust pakub digitaalsel kujul noorteinfoportaal Teeviit, koondades ja vahendades eri valdkondade teemalist infot.

Noorteinfo, noorteinfotöö ja noorteinfoteenuse aluseks on Euroopa noorteinfo harta (ERYICA, 2018), mis koondab üheksa põhimõtet, millega tuleb töös noortega ja noortele arvestada. Harta on kättesaadav 33 eri keeles, vaata lisa siit. (Kogu eelnev tekst pärit Haridus- ja Noorteameti kodulehelt, kontrollitud jaanuar 2024)

Muu informatsioon Eesti noorteinfo kohta: https://harno.ee/noorteinfo

Noorteinfo Valdeku Noortekeskuses

Valdeku Noortekeskuses töötavad noorsootöö spetsialistid, kes on kõik kas läbimas või läbinud Tallinna Ülikooli noorsootöö Rakenduskõrgharidusõpet ja/või tunnustatud 6. taseme noorsootöötaja kutsega. Kõik töötajad on Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmed ning võtavad võimalusel alati osa selle koolitustest, et muuseas täiendada ja hoida ajakohasena oma teadmisi noorteinfo allikate kohta.

Meil on teadmised ja väljaõpe kuidas erinevatele noortele olulist infot jagada ja noortekeskuses on võimalik noorsootöötajatega ka üks ühele suhelda meie lahtiolekuaegadel E-R 13.00-19.00. Oleme loonud oma ruumidesse eraldi väikese vaikusetoa, kus vajadusel saab teistest keskuse noortest eralduda ja oma mõtteid privaatses ruumis jagada.

Noorsootöötajad on küll tublid, aga mõni kord pole soovi oma mõtteid esimese asjana jagada või pole selleks isegi vajadust. Julgustame noori usaldusväärsetel veebilehtedel ka ise infot otsima ja nendest kõige laialdasemat teemavalikut pakub kindlasti noorteinfoportaal Teeviit.

Noorteinfoportaal Teeviit

Noored teevad oma elus palju olulisi otsuseid, alates sellest kuhu õppima asuda, lõpetades tervist puudutavate küsimustega. Noorteinfoportaalis on lai valik teemasid, mis on noortele aktuaalsed ning vajalikud, näiteks seksuaalsus ja suhted, füüsiline ja vaimne tervis, raha ja investeerimine, töö ja karjäär, osalus ning meediapädevus ning õppimine. Portaalist leiab ka noorte seas kuumi teemasid nagu sõltuvus temaatika, vaimse tervise nõuanded ning seksuaalsuhted. Üheskoos saame toetada noorte informeeritust usaldusväärsete ja kvaliteetsete infokanalite kaudu.

Eesti keeles: teeviit.ee

Eesti keeles 7-13 vanusele: teeviit.ee/juunior

Inglise keeles: teeviit.ee/youth-info/en

Ukraina keeles: teeviit.ee/youth-info/uk

Vene keeles: teeviit.ee/youth-info/ru

Muid häid allikaid

Tallinna noorteinfo: tallinn.ee/et/noorteinfo

Üritused ja huvitegevus Tallinnas: huvi.tallinn.ee